महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या काठावरील शहरे

०१. गोदावरी‬ - नाशिक, कोपरगाव, पैठण, गंगाखेड, नांदेड. 

०२. कृष्णा‬ - कराड, सांगली, मिरज, वाई,  औदुंबर

०३. भिमा‬ - पंढरपुर

०४. मुळा‬-मुठा - पुणे

०५. इंद्रायणी‬ - आळंदी, देहु

०६. प्रवरा‬ - नेवासे, संगमनेर

‪०७. पाझरा‬ - धुळे

‪०८. कयाधु‬ - हिंगोली

०९. पंचगंगा‬ - कोल्हापुर

१०. धाम‬ - पवनार

११. नाग‬ - नागपुर

१२. ‎गिरणा‬ - भडगांव

१३. वशिष्ठ‬ - चिपळूण

‪१४. वर्धा‬ - पुअलगाव

१५. सिंधफणा‬ - माजलगांव

‪१६. ‎वेण्णा‬ - हिंगणघाट

१७. कऱ्हा‬ - जेजूरी

१८. सीना‬ - अहमदनगर

१९. बोरी‬ - अंमळनेर

२०. ‎ईरई‬ - चंद्रपूर


२१. ‎मिठी‬ - मुंबई