जागतिक महत्वाचे दिन

०४ फेब्रुवारी - जागतिक कैन्सर दिवस
१३ फेब्रुवारी - जागतिक रेडियो दिवस
२० फेब्रुवारी - जागतिक सामाजिक न्याय दिवस
२१ फेब्रुवारी - आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

०३ मार्च - जागतिक वन्यजीव दिवस
०८ मार्च - आंतरराष्ट्रीय महिला दिन
२१ मार्च - आंतरराष्ट्रीय वांशिक भेदभाव निर्मुलन दिवस
२१ मार्च - जागतिक कविता दिवस
२१ मार्च - आंतरराष्ट्रीय वन दिवस
२२ मार्च - जागतिक जल दिवस
२४ मार्च - जागतिक क्षयरोग दिन

७ एप्रिल - जागतिक आरोग्य दिन
२२ एप्रिल - आंतरराष्ट्रीय माता पृथ्वी दिवस
२३ एप्रिल - इंग्रजी भाषा दिन 
२५ एप्रिल - जागतिक मलेरिया दिवस

०३ मे - जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्यता दिवस
१५ मे - जागतिक कुटुंब दिन
२२ मे - आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस 
३१ मे - जागतिक तंबाखूविरोधी दिन

१ जून - वैश्विक पालक दिन
५ जून - जागतिक पर्यावरण दिन
६ जून - जागतिक बालहक्क रक्षक दिन
८ जून - जागतिक महासागर दिन
१० जून - जागतिक दृष्टीदान दिन
१२ जून - जागतिक बालकामगार विरोधी दिन
१४ जून - जागतिक रक्तदाता दिवस
१५ जून - जागतिक ज्येष्ठ नागरिक छळ जागृती दिन
१७ जून - जागतिक वाळवंटीकरण विरोधी दिन
१९ जून - आंतरराष्ट्रीय लैंगिक हिंसाचार विरोधी दिन
२० जून - आंतरराष्ट्रीय निर्वासित दिवस
२१ जून - आंतरराष्ट्रीय योगा दिन
२३ जून - आंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस
२३ जून - जागतिक वृक्ष दिन
२६ जून - जागतिक अंमली पदार्थ विरोधी दिन

११ जुलै - जागतिक लोकसंख्या दिन
१५ जुलै - जागतिक युवक कौशल्य दिन
१८ जुलै - नेल्सन मंडेला आंतरराष्ट्रीय दिवस

१२ ऑगस्ट - आंतरराष्ट्रीय युवक दिन
१९ ऑगस्ट - जागतिक मानवता दिन
२९ ऑगस्ट - जागतिक आण्विक चाचणी विरोधी दिवस

८ सप्टेंबर - आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन
१५ सप्टेंबर - आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन
१६ सप्टेंबर - आंतरराष्ट्रीय ओझोन थर संरक्षण दिवस
२१ सप्टेंबर - आंतरराष्ट्रीय शांती दिन
२७ सप्टेंबर - जागतिक पर्यटन दिवस

१ ऑक्टोबर - जागतिक वृद्ध दिन
२ ऑक्टोबर - आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन
३ ऑक्टोबर - जागतिक आवास दिन
५ ऑक्टोबर - जागतिक शिक्षक दिन
९ ऑक्टोबर - जागतिक डाक दिन
१० ऑक्टोबर - जागतिक मानसिक आरोग्य दिन
११ ऑक्टोबर - आंतरराष्ट्रीय कुमारी दिन
१५ ऑक्टोबर - आंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 
१६ ऑक्टोबर - जागतिक अन्न दिन
१७ ऑक्टोबर - जागतिक गरिबी निर्मुलन दिवस
२४ ऑक्टोबर - संयुक्त राष्ट्र दिवस
३१ ऑक्टोबर - जागतिक शहर दिन

५ नोव्हेंबर - जागतिक त्सुनामी जागृती दिवस
१० नोव्हेंबर - जागतिक विज्ञान दिन
१४ नोव्हेंबर - जागतिक मधुमेह दिन
१६ नोव्हेंबर - जागतिक सहिष्णुता दिवस
१७ नोव्हेंबर - जागतिक तत्वज्ञान दिवस
२० नोव्हेंबर - विश्व बालक दिन
२१ नोव्हेंबर - जागतिक दूरदर्शन दिवस
२५ नोव्हेंबर - आंतरराष्ट्रीय महिला अत्याचार निर्मुलन दिवस
२९ नोव्हेंबर - आंतरराष्ट्रीय पैलेस्टीनी जनता समर्थन दिवस 

०१ डिसेंबर - जागतिक एड्स दिवस 
०२ डिसेंबर - जागतिक गुलामगिरी विरोधी दिन
०२ डिसेंबर - संगणक साक्षरता दिन 
०५ डिसेंबर - जागतिक माती दिवस
०९ डिसेंबर - आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिन
१० डिसेंबर - मानवी हक्क दिवस
११ डिसेंबर - आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस
१८ डिसेंबर - आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित दिवस
२० डिसेंबर - आंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस

२४ ते ३० एप्रिल - जागतिक रोगप्रतिकारक क्षमता सप्ताह