चालू घडामोडी २६ & २७ ऑक्टोबर २०१६

09:55:00
शैक्षणिक व संशोधन परिषद आता विद्या प्राधिकरण ०१. शिक्षणक्षेत्रात महाराष्ट्रास देशपातळीवर प्रथम तीन क्रमांकात आणण्याच्या हेतूने राज्य शैक्ष...

भारतातील औद्योगिक विकास (भारताचा औद्योगिक इतिहास)

19:20:00
ब्रिटिशकालीन भारतातील औद्योगिक धोरण ०१. अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत भारतात अनेक उद्योगधंदे व कसबी कारागिरीचे व्यवसाय भरभराटीस आले होते. ...