परीक्षा व त्याबाबत माहिती

* परीक्षा व  त्यांचा अभ्यासक्रम, त्यासंबंधित नोट्स, त्यांची माहिती व मागील प्रश्नपत्रिका  (केवळ पदवीधरांसाठी)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
परीक्षेचे नावपरीक्षा माहितीअभ्यासक्रममागील प्रश्नपत्रिका
राज्यसेवा परीक्षा Click Here Click Here Click Here
विक्रीकर निरीक्षक Click Here Click Here Click Here
पोलीस उपनिरीक्षक Click Here Click Here Click Here
सहाय्यक कक्ष अधिकारी Click Here Click Here Click Here
कर सहाय्यक Click Here Click Here Click Here
लिपिक व टंकलेखक  Click Here Click Here Click Here
महाराष्ट्र वनसेवा अधिकारी Click Here Click Here Click Here
इतर सरळसेवा भरती N/A N/A Click Hereकेंद्रीय लोकसेवा आयोग
परीक्षेचे नावपरीक्षा माहितीअभ्यासक्रममागील प्रश्नपत्रिका
केंद्रीय नागरी सेवा परीक्षा Click Here Click Here Click Here
भारतीय वन सेवा परीक्षा Click Here Click Here Click Here
विशेष वर्ग रेल्वे अधिकारी Click Here Click Here Click Here
संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा Click Here Click Here Click Here
केंद्रीय पोलीस दल सहाय्यक कमांडंट Click Here Click Here Click Here


स्टाफ सलेक्शन कमिशन
परीक्षेचे नावपरीक्षा माहितीअभ्यासक्रममागील प्रश्नपत्रिका
सामान्य पदवीस्तर परीक्षा Click Here Click Here Click Here
पोलीस उपनिरीक्षक - केंद्रीय पोलीस दल Click Here Click Here Click Here
सामान्य शालांतस्तर परीक्षा (१०+२) Click Here Click Here Click Here
सेक्शन ऑफिसर (ऑडिट + कमर्शियल) Click Here Click Here Click Here
कर सहाय्यक Click Here Click Here Click Here
मल्टी टास्किंग Click Here Click Here Click Here
केंद्रीय मंत्रालय कर्मचारी Click Here Click Here Click Hereबँकिंग
परीक्षेचे नावपरीक्षा माहितीअभ्यासक्रममागील प्रश्नपत्रिका
IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर्स Click Here Click Here Click Here
IBPS क्लार्क Click Here Click Here Click Here
SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर्स Click Here Click Here Click Here
प्रादेशिक ग्रामीण बँक विविध पदे Click Here Click Here Click Here
खाजगी बँक भरती Click Here Click Here Click Hereइतर
परीक्षेचे नावपरीक्षा माहितीअभ्यासक्रममागील प्रश्नपत्रिका
रेल्वे महामंडळ भरती  Click Here Click Here Click Here
तलाठी  Click Here Click Here Click Here
ग्रामसेवक  Click Here Click Here Click Here
लिपिक व टंकलेखक Click Here Click Here Click Here
स्टेनो Click Here Click Here Click Here