MPSC Academy
4.31K subscribers
626 photos
9 videos
13 files
895 links
🔰 एमपीएससी, महापरीक्षा आणि इतर सरळसेवा परिक्षांकरिता संभाव्य प्रश्न आणि उत्तरे
🔰 आपणाला याचा नक्किच फायदा होईल
🔰 आपल्या प्रतिक्रिया येथे कळवा @QQC_bot
🔰 स्पर्धा परीक्षेचा हा प्रवास आपण एखादी पोस्ट मिळवूनच संपवावा हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from Only Study Official ©
#सहायक नगर रचनाकार 2021 Grade #

1)अ.जा =19
2)अ.ज =10
3)वि.जा अ =4
5)भ.ज ब=2
6)भ.ज क=5
7)भ.ज ड =3
8)वि.मा.प्र =3
9)इ.मा.व=26
10)EWS=14
11)खुला =52
Total=138

🔥🔥Join @only_stdy🔥🔥
IndiaPostOffice, world's largest postal network, has bridged the gap between urban & rural India.
MPSC Academy
मेंदू (Brain)
मध्यवर्ती चेतासंस्था ही मेंदू (Brain) व मेरुरज्जुने बनलेली अतिशय नाजूक संरचना आहे. मेंदूला कर्पार म्हणजे कवटीच्या हाडांचे व मेरुरज्जुला कशेरुस्तभाचे म्हणजेच पाठीच्या कण्याचे सरंक्षण मिळते. मेंदू व मेरुरज्जू यावर तीन आवरणे असतात त्यांना मस्तिष्कावरणे म्हणतात. वराशिका (Dura Matter) हे आवरण बाहेरील धक्क्यापासून  मेंदुचे संरक्षण करते . निराशिका (Arachnoid Matter) मेंदूला रक्त पुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिन्या यात […]

https://www.mpscacademy.com/2021/10/brain.html