You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!
Home Tags Basin

Tag: basin

वाळवंट

वाळवंट

0
०१. वाळवंट हे अनेक भौगोलिक रचनांपैकी एक असून पृथ्वीचा बराच भूभाग वाळवंटांनी व्यापला आहे. तथापि वाळवंट हा शब्द केवळ वाळूने व्यापलेल्या प्रदेशालाच लागू होत नाही...

Trending Articles

Popular Articles

error: Alert: Content is protected !!