संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग ३

0
शिक्षणाचा हक्क(RIGHT TO EDUCATION) प्राथमिक सर्व शिक्षा अभियान : २००१ माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान : २००९  कलम २१ अ : शिक्षणाचा हक्क हा जीविताच्या हक्काशी जोडून मुलभूत...

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग २

0
वंश-भेद निर्मूलनाचा आंतरराष्ट्रीय करार (International Convention on Elimination of all form of Racial Discrimination) स्वीकार : २१ डिसेंबर १९६५ अमलबजावणी : ४ जानेवारी १९६९  २५ कलमे व तीन...

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग १

0
मानवाधिकाराची वैश्विक घोषणा (UDHR)(UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS) जागतिक मानवी हक्काचा जाहीरनामा कार्यारंभ : १० डिसेंबर १९४८  (मानवी हक्क दिवस ) एकूण ३० कलमे  (५ प्रकार)  साधारण अधिकार...

Trending Articles

Popular Articles

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund)

0
स्थापना – २७ डिसेंबर १९४५,  मुख्यालय – वॉशिंग्टन, डी. सी.कार्य सुरु – १ मार्च १९४७ सदस्य संख्या – १८५ राष्ट्रे जुलै १९४४ मध्ये ब्रिटनवुड येथे ४४ राष्ट्रांची एक...
error: Alert: Content is protected !!