You dont have javascript enabled! Please enable it!

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग ३

0
शिक्षणाचा हक्क(RIGHT TO EDUCATION) प्राथमिक सर्व शिक्षा अभियान : २००१ माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान : २००९ कलम २१ अ : शिक्षणाचा हक्क हा जीविताच्या हक्काशी जोडून मुलभूत...

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग २

0
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार - भाग २वंश-भेद निर्मूलनाचा आंतरराष्ट्रीय करार(International Convention on Elimination of all form of Racial Discrimination)स्वीकार : २१ डिसेंबर १९६५ अमलबजावणी :...

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग १

0
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार - भाग १ मानवाधिकाराची वैश्विक घोषणा (UDHR) (UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS)जागतिक मानवी हक्काचा जाहीरनामाकार्यारंभ : १० डिसेंबर १९४८  (मानवी हक्क दिवस...

Trending Articles

Popular Articles

७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व

0
७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व * ७३ वी घटनादुरुस्ती ०१. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. १९९२ साली ७३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झाले...
error: Alert: Content is protected !!