आतापर्यंतचे लोकसभेतील एंग्लो इंडियन खासदार

१९५२ ते १९५७ - श्री. फ्रैंक एन्थोनी
१९५२ ते १९५७ - श्री. ए.इ.टी. बैरो

१९५७ ते १९६२ - श्री. फ्रैंक एन्थोनी
१९५७ ते १९६२ - श्री. ए.इ.टी. बैरो

१९६२ ते १९६७ - श्री. फ्रैंक एन्थोनी
१९६२ ते १९६७ - श्री. ए.इ.टी. बैरो 

१९६७ ते १९७० - श्री. फ्रैंक एन्थोनी
१९६७ ते १९७० - श्री. ए.इ.टी. बैरो

१९७१ ते १९७७ - श्री. फ्रैंक एन्थोनी
१९७१ ते १९७७ - श्रीमती मर्जरी गॉडफ्रे

१९७७ ते १९७९ - श्री. ए.इ.टी. बैरो
१९७९ ते १९७९ - श्री. रुडॉल्फ रॉड्रीग्ज

१९८०ते १९८४ - श्री. फ्रैंक एन्थोनी
१९८० ते १९८४ - श्री. ए.इ.टी. बैरो

१९८४ ते १९८९ - श्री. फ्रैंक एन्थोनी
१९८४ ते १९८९ - श्री. ए.इ.टी. बैरो

१९८९ ते १९९१ - श्री. जॉस फर्नांडीज
१९८९ ते १९९१ - श्री. पॉल मंतोष

१९९१ ते १९९६ - श्री. फ्रैंक एन्थोनी
१९९१ ते १९९६ - मेजर जनरल रॉबर्ट इ विल्यम्स

१९९६ ते १९९७ - श्री. नील ओब्रायन 
१९९६ ते १९९७ - श्रीमती हेडविग रेगो

१९९८ ते १९९९ - डॉ. श्रीमती बेट्रीक्स डिसुजा
१९९८ ते १९९९ - लेफ्टनंट जनरल नेविल फॉले

१९९९ ते २००४ - डॉ. श्रीमती बेट्रीक्स डिसुजा
१९९९ ते २००४ - श्री. डेन्झेल बी. एटकिन्सन

२००४ ते २००९ - श्रीमती इंग्रीड मैकलिओड
२००४ ते २००९ - श्री फ्रान्सिस फान्थोमे

२००९ ते २०१४ - श्रीमती इंग्रीड मैकलिओड
२००९ ते २०१४ - डॉ. श्री. चार्ल्स डायस

२०१४ ते पुढे - प्रा. रिचर्ड हे
२०१४ ते पुढे - श्री. जॉर्ज बेकर