You dont have javascript enabled! Please enable it!

महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या काठावरील शहरे

0
महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या काठावरील शहरे०१. गोदावरी‬ - नाशिक, कोपरगाव, पैठण, गंगाखेड, नांदेड.०२. कृष्णा‬ - कराड, सांगली, मिरज, वाई,  औदुंबर०३. भिमा‬ - पंढरपुर०४. मुळा‬-मुठा - पुणे०५. इंद्रायणी‬ - आळंदी, देहु०६....

महाराष्ट्र प्राकृतिक (तक्ता)

0
* महाराष्ट्रातील महत्वाची शिखरेकळसुबाई१६४६ मी.अहमदनगरसाल्हेर१५६७ मीनाशिकमहाबळेश्वर१४३८ मीसातारा हरिश्चंद्रगड१४२४ मीअहमदनगर सप्तशृंगी१४१६ मीनाशिक तोरणा१४०४ मीपुणे अस्तंभा१३२५ मीनंदुरबार त्र्यंबकेश्वर१३०४ मीनाशिक तौला१२३१ मीनाशिक वैराट११७७ मीअमरावती चिखलदरा१११५ मीअमरावती हनुमान१०६३ मीधुळे* महाराष्ट्रातील खाड्यादातिवरेतानसा व वैतरणाठाणेवसईउल्हास ठाणेठाणेउल्हास ठाणेमानोरीदहिसर मुंबई उपनगरमालाडमुंबई उपनगरमाहीम माहीममुंबई उपनगर/मुंबई शहरपनवेलरायगडधरमतरपाताळगंगा रायगडराजपुरीरायगडबाणकोटसावित्रीरायगड...

महाराष्ट्र (प्राकृतिक)

0
महाराष्ट्र (प्राकृतिक) महाराष्ट्रात ७ प्रादेशिक विभाग आहेत. १. कोंकण     २. देश      ३. घाटमाथा      ४. मावळ      ५. खानदेश      ६. मराठवाडा  ...

महाराष्ट्र (प्रशासकीय)

0
सध्याच्या गुजरात व महाराष्ट्र राज्याचे मिळुन दि . १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी द्विभाषिक मुंबई राज्य स्थापन झाले. मध्य प्रांतातून व हैद्राबाद राज्यातून मराठवाडा मुंबई...

Trending Articles

Popular Articles

७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व

0
७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व * ७३ वी घटनादुरुस्ती ०१. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. १९९२ साली ७३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झाले...
भारताच्या सीमा

भारताच्या सीमा

error: Alert: Content is protected !!