You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या काठावरील शहरे

0
०१. गोदावरी‬ - नाशिक, कोपरगाव, पैठण, गंगाखेड, नांदेड. ०२. कृष्णा‬ - कराड, सांगली, मिरज, वाई,  औदुंबर०३. भिमा‬ - पंढरपुर०४. मुळा‬-मुठा - पुणे०५. इंद्रायणी‬ - आळंदी, देहु०६. प्रवरा‬ - नेवासे, संगमनेर‪०७. पाझरा‬ - धुळे‪०८. कयाधु‬ - हिंगोली०९. पंचगंगा‬ - कोल्हापुर१०. धाम‬ - पवनार११. नाग‬ - नागपुर१२. ‎गिरणा‬ - भडगांव१३. वशिष्ठ‬ - चिपळूण‪१४. वर्धा‬...

महाराष्ट्र प्राकृतिक (तक्ता)

0
* महाराष्ट्रातील महत्वाची शिखरे कळसुबाई १६४६ मी. अहमदनगर साल्हेर  १५६७ मी  नाशिक ...

महाराष्ट्र (प्राकृतिक)

0
 महाराष्ट्रात ७ प्रादेशिक विभाग आहेत.      १. कोंकण     २. देश      ३. घाटमाथा      ४. मावळ      ५. खानदेश      ६....

महाराष्ट्र (प्रशासकीय)

0
सध्याच्या गुजरात व महाराष्ट्र राज्याचे मिळुन दि . १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी द्विभाषिक मुंबई राज्य स्थापन झाले. मध्य प्रांतातून व हैद्राबाद राज्यातून मराठवाडा मुंबई...

Trending Articles

Popular Articles

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग

0
स्थापना : १३ ऑगस्ट १९९३ मुख्यालय : दिल्ली  रचना : १ अध्यक्ष व ४ सदस्य कार्यकाळ : ३ वर्षेअध्यक्ष व सदस्य पात्रता  अध्यक्ष : सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश...
खिलाफत चळवळ

खिलाफत चळवळ

error: Alert: Content is protected !!