You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

वसाहतींचे विलीनीकरण : फ्रेंच व पोर्तुगीज

0
फ्रेंच वसाहतींची मुक्तता ०१. युरोपीय व्यापार्‍यांनी मुघल बादशहांकडून व्यापारी परवाने मिळवून भारतात अनेक ठिकाणी आपआपल्या वसाहती निर्माण केल्या. ०२. फ्रेंच वसाहतकारांनी पांडेचरी, माहे, कारिकल, चंद्रनगर, इ. ठिकाणी वसाहतींची...

संस्थानिक राज्यांचे विलीनीकरण

0
पूर्वपीठिका०१. ब्रिटिश राजवटीत भारताचे ब्रिटिश भारत व संस्थानिकांचे राज्य अशा दोन भागात करण्यात आले. त्यावेळी भारतात सुमारे ६०० संस्थाने होती.०२. संस्थानिक ब्रिटिश सरकारचे मांडलिक होते. १७५७-१८१३ या...

भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्त्या (१ ते २५)

0
घटनादुरुस्ती क्र.अंमलबजावणी कलमातील बदलठळक वैशिष्ट्ये  १ ली  १८ जून १९५१ - कलम १५, १९,...

राज्यघटना जनरल नोट्स

0
०१. भारतात सेवा कर लागू करण्यासाठी 88 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली०२. कलम ३७१ महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांच्या विशेष व्यवस्थेशी संबंधित आहे .०३....

संघराज्य व त्यांचे राज्यक्षेत्र

0
प्रस्तावना०१. भारताच्या राज्यघटनेतील कलम १ ते ४ हे संघराज्य क्षेत्राशी संबंधित आहे. ०२. कलम १(१) नुसार भारत हा राज्यांचा संघ असेल. भारतीय राज्यघटनेत 'Federation' ऐवजी 'Union'...

प्रास्ताविका

0
सर्वप्रथम अमेरिकन राज्यघटनेमध्ये प्रास्ताविका देण्यात आली होती. त्यानंतर इतर देशांनी या पद्धतीचा स्वीकार केला. प्रास्ताविका पंडित नेहरूंनी तयार केलेल्या उद्देश पत्रिकेवर आधारित आहे. घटनासमितीने घटना निर्माण करतेवेळी...

भारताच्या राज्य घटनेची वैशिष्ट्ये

0
भारताची राज्यघटना तयार करताना घटनाकारांनी प्रत्येक निर्णय अत्यंत काळजीपूर्वक, परिश्रमपूर्वक घेतल्याचे आपल्याला दिसते. भारतीय राज्यघटेनवर पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञान व व्यवहाराचा प्रभाव पडल्याचे दिसते आणि स्वातंत्र्यलढय़ातून...

घटनानिर्मिती

0
१९३४ मध्ये भारतासाठी संविधान सभेची कल्पना सर्वप्रथम मांडण्याचे श्रेय साम्यवादी नेते मानवेंद्रनाथ रॉय यांना दिले जाते . त्यापूर्वी भारतमंत्री बर्कन हेड यांच्या आवाहनानुसार भारतीय नेत्यांनी नेहरू रिपोर्ट च्या स्वरुपात...

राज्य पुनर्रचना

0
प्रस्तावना भाषेच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना व्हावी यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चळवळी उभ्या राहिल्या होत्या. ब्रिटिश काळात मुख्यतः प्रशासकीय सोयीनुसार प्रांत व राज्य तयार करण्यात आले होते. १९०५ मध्ये...

Trending Articles

Popular Articles

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

0
जन्म : १४ एप्रिल १८९१ (महू, मध्य प्रदेश)मृत्यू : ६ डिसेंबर १९५६ (दिल्ली)* वैयक्तिक जीवन०१. डॉ. आंबेडकरांचा जन्म लष्करी छावणीत महार कुटुंबात झाला. सुभेदार...
डॉ. एनी बेझंट

डॉ. एनी बेझंट

error: Alert: Content is protected !!