You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!
Home Tags Domestic

Tag: domestic

राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धती

राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धती

0
राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धती  GDP (Gross Domestic Product) स्थूल देशांर्तगत उत्पाद देशाच्या भौगोलिक सीमेअंतर्गत विशिष्ठ कालावधीमध्ये साधारणतः एका वर्षात निर्माण झालेल्या सर्व अंतिम वस्तू व सेवांच्या...

Trending Articles

Popular Articles

error: Alert: Content is protected !!