You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!
Home Tags Geo

Tag: geo

सागरी लाटा – भाग २

सागरी लाटा – भाग २

0
सागरी लाटांचे क्षरणकार्य  ०१. जलदाब क्रिया लाटेतील पाण्याचा दाब पडल्याने किनाऱ्याची संधी प्रसरण पावते.०२. अपघर्षणखालचा पृष्ठभाग घासला जातो.०३. सन्निघर्षण खडक वाहत असतानाच लाटेत घर्षण होऊन एकावर एक...

Trending Articles

Popular Articles

error: Alert: Content is protected !!