You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!
Home Tags Ibrd

Tag: ibrd

भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये

भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये

0
एखाद्या विशिष्ट कालावधीत देशात उत्पादीत होणा-या वस्तू व सेवा यांची दुहेरी मोजणी न करता केलेले मोजमाप म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न होय. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न  एकूण वस्तू व...

Trending Articles

Popular Articles

error: Alert: Content is protected !!