You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!
Home Tags Income

Tag: income

कररचना (Tax System) – भाग १

कररचना (Tax System) – भाग १

0
जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतुने शासनाने जनतेकडुन सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय.Tax हा शब्द (Taxo) या लॅटीन शब्दापासुन तयार झालेला आहे.कर...

Trending Articles

Popular Articles

error: Alert: Content is protected !!