५१. मिरच्याचे उत्पादन सर्वात जास्त कोणत्या जिल्ह्यात होते? 
>>> अमरावती


५२. कोणती आदिवासी जमात अमरावती जिल्ह्यात अधीक प्रमाणात आढळते?
>>> कोरकू


५३. अमरावती जिल्ह्यातून जाणा-या सातपुडा पर्वत रांगेस काय म्हणतात?
>>> गाविलगड रांग

५४. बाळापुर हे इतिहास प्रसिध्द ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

>>> अकोला

५५. जैनाची काशी कोणत्या ठिकाणाला संबोधले जाते?

>>> अकोला

५६. शिरपूर हे जैन धर्मियांचे तिर्थक्षेत्र कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

>>> अकोला

५७. पारस येथील औष्णिक विद्युत केंद्र कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

>>> अकोला

५८. यवतमाळ जिल्ह्यात कोणती आदिवासी जमात आढळते?

>>> गोंड

५९. लोणार सरोवर कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
>>> बुलढाणा

६०. किनवट अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
>>> नांदेड व यवतमाळ

६१. यवतमाळ जिल्हा कोणता आदिवासी भाग म्हणून ओळखला जातो?

>>> गोंडवन

६२. चिखलदरा हे पर्वत शिखर कोणत्या पर्वतात आहे?

>>> सातपुडा

६३. हळबा, पारधी जमातीचे लोक कोणत्या जिल्ह्यात आढळतात?

>>> यवतमाळ

६४. श्री शिवाजी लोक कला विद्यापिठ कोठे आहे?
>>> अमरावती

६५. लातूर जिल्हा पुर्वी कोणत्या जिल्ह्यात होता?
>>> उस्मानाबाद

६६. जालना पूर्वी कोणत्या जिल्ह्यात होता?

>>> औरंगाबाद

६७. महाराष्ट्रातील कोणत्या विभागात जंगले सर्वात कमी आहेत?

>>> मराठवाडा

६८. गवताळा औटरामघाट अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
>>> औरंगाबाद- जळगाव

६९. जायकवाडी उद्यान कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

>> औरंगाबाद

७०. विष्णुपुरी प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

>> नांदेड

७१. गोदावरी नदीवरील जायकवाडी प्रकल्प कोणत्या ठिकाणी आहे?
>>> पैठण – औरंगाबाद

७२. जायकवाडी जलाशयाचे नाव काय?

>>> नाथसागर

७३. गोदावरी नदीवरील जलविद्युत प्रकल्पास कोणत्या देशाचे साह्य लाभले आहे?
>>> जपान

७४. शिखांचे दहावे धर्मगुरु गुरुगोविंद सिंग यांची समाधी कोठे आहे?
>>> नांदेड

७५. दक्षिणेची काशी म्हणून ओळखले जाणारे शहर कोणते?

>>> पैठण

७६. औंढा नागनाथ हे ज्योतिर्लिंग कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

>>> हिंगोली

७७. घृष्णेश्वर हे ज्योतिर्लिंग कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
>>> औरंगाबाद

७८. शिखांची दक्षिण काशी म्हणून ओळखले जाणारे ठिकाण कोणते?

>>> नांदेड

७९. परळी वैजनाथ हे ज्योतिर्लिंग कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

>>> बीड

८०. खरोसा लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहेत?

>>> लातूर

८१. पितळखोरा बौद्ध लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

>>> औरंगाबाद

८२. धाराशिव ही जैन व हिंदू लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

>>> उस्मानाबाद

८३. वेरुळची बौद्ध लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

>>> औरंगाबाद

८४. अखंड शिल्पातले कैलास मंदीर कोठे आहे?

>>> औरंगाबाद

८५. मराठवाडा कृषी विद्यापीठाची स्थापना केव्हा झाली?
>>> १९७२

८६. वॉटर अँड लॅंड मॅनेजमेंट इन्स्टि. (वाल्मी) कोठे आहे?

>>> औरंगाबाद

८७. श्री. शिवाजी महाराजाचे कुलदैवत भवानी मातेचे मंदिर कोठे आहे?

>>> तुळजापूर (उस्मानाबाद)

८८. महानुभव पंथाचे महत्वाचे केंद्र कोठे आहे?

>>> नांदेड

८९. कवी मुकुंदराज यांची समाधी कोठे आहे?

>>> अंबेजोगाई

९०. मराठीतील सर्वात प्राचीन शिलालेख कोठे सापडला?

>>> अक्षी

९१. दौलताबाद जवळील देवगीरी किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

>>> औरंगाबाद

९२. शिखांच्या ग्रंथसाहित्यामध्ये कोणत्या संताचे वाड्.मय समाविष्ठ आहे?

>>> संत नामदेव

९३. बालाघाट डोंगर कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

>>> बीड

९४. देवगिरीचा (दौलताबादचा) किल्ला कोणत्या डोंगरात आहे?

>>> अजंठा रांगा भाग १

९५. गोदावरी व भीमा नदीना वेगळे करणारी रांग कोणती?
>>> हरिश्चंद्र -बालाघाट

९६. बालाघाट व अजंठा रांगांच्या दरम्यान कोणत्या नदीचे खोरे आहे?

>>> गोदावरी

९७. मराठवाडयात कोणत्या जिल्ह्यात अधिक तेल गिरण्या आहेत?

>>> उस्मानाबाद

९८. यावल घराण्याची राजधानी कोणती होती?

>>> देवगिरी

९९. औरंगजेबाची समाधी कोठे आहे?

>>> खुलताबाद

१००. महाराष्ट्राची दक्षिण गंगा कोणती?

>>> गोदावरी