या रोगात पेशीची अनियंत्रित व अमर्याद वाढ होते. कर्करोग, फुप्फुस, तोंड, जीभ, रक्त, स्तन, गर्भाशय इ. कोणत्याही अवयवाला होतो. पुरुषांमध्ये फुप्फुसाचा व स्त्रियांमध्ये स्तनाचा कर्करोगाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

कर्करोगाची कारणे

तंबाखू, धूम्रपान, रंजके, किरणोत्सार, अल्ट्रा व्हायोलेट किरणे, क्ष-किरणे इ. मुळे होतो.
या रोगाच्या निदानपद्धतीला बायोस्पी (गाठीचा तुकडा काढून तपासणे) म्हणतात.

कर्करोगाचे प्रकार

ल्युकेमिया – पांढर्‍या पेशींचा कर्करोग
लिम्फोमिया – तांबड्या पेशींचा कर्करोग
सार्कोमा – संयुजी उतींचा कर्करोग
कार्सींनोमा – अभिस्तर पेशींचा कर्करोग