सी-सॅट, बुद्धिमत्ता व अंकगणित

पुस्तकाचे नावलेखकउपयुक्त परीक्षाBuy Online in Discount
सी-सॅट पेपर २अरिहंत प्रकाशनराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
सी-सॅट पेपर २टाटा मॅकग्रॉ हिलराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
सी-सॅट पेपर २ऍक्सेस प्रकाशनराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
गणित क्लूपृत्या आणि उत्तरेपंढरीनाथ राणेPSI, STI ASO व सरळसेवाBuy Online
बुद्धिमत्ता चाचणीअनिल अंकलगीPSI, STI ASO व सरळसेवाBuy Online
राज्यसेवा सी-सॅटअपर्णा दीक्षितराज्यसेवाBuy Online

इतिहास

पुस्तकाचे नावलेखकउपयुक्त परीक्षाBuy Online in Discount
आधुनिक भारत का इतिहासबिपिनचंद्रराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
आधुनिक भारताचा इतिहासबी.एल. ग्रोवरसर्व परीक्षाBuy Online
मध्यकालीन भारत का इतिहाससतीश चंद्रराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
समाजसुधारकके. सागरसर्व एमपीएसी परीक्षाBuy Online
महाराष्ट्रातील समाजसुधारकभिडे-पाटीलसर्व एमपीएसी परीक्षाBuy Online
NCERT क्रमिक पुस्तकेभारत शासनसर्व परीक्षाDownload PDF
बालभारती पुस्तकेमहाराष्ट्र शासनसर्व एमपीएसी परीक्षाDownload PDF
भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहासजयसिंगराव पवारPSI, STI ASO व सरळसेवाBuy Online
महाराष्ट्राचा इतिहासव्ही.बी. पाटीलPSI, STI ASO व सरळसेवाBuy Online
इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेडन्सबिपीनचंद्रराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
इंडिया सीन्स इंडिपेडन्सबिपीनचंद्रराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहासअनिल कठारेराज्यसेवाBuy Online
आधुनिक भारताचा इतिहाससमाधान महाजनराज्यसेवाBuy Online

राज्यघटना

पुस्तकाचे नावलेखकउपयुक्त परीक्षाBuy Online in Discount
भारत की राज्यव्यवस्थाएम. लक्ष्मीकांतसर्व स्पर्धा परीक्षाBuy Online
आपली संसदसुभाष कश्यपसर्व स्पर्धा परीक्षाBuy Online
आपले संविधानसुभाष कश्यपसर्व स्पर्धा परीक्षाBuy Online
भारतीय राज्यघटना व राजकीय व्यवहारवि.मा. बाचलएमपीएससी व सरळसेवाBuy Online
NCERT क्रमिक पुस्तकेभारत शासनसर्व परीक्षाDownload PDF
पंचायतराजव्ही.बी. पाटीलसर्व परीक्षाBuy Online
महाराष्ट्र शासन आणि राजकारणएकनाथ खांडवेएमपीएससी परीक्षाBuy Online
पंचायतराजअर्जुन दर्शनकरराज्यसेवा व युपीएससीBuy Online
भारत का संविधान एक परिचयदुर्गादास बसूराज्यसेवा व युपीएससीBuy Online
भारतीय संविधान व भारतीय राजकारणतुकाराम जाधवराज्यसेवाBuy Online
अर्थशास्त्र

पुस्तकाचे नावलेखकउपयुक्त परीक्षाBuy Online in Discount
भारतीय अर्थशास्त्रकिरण देसलेPSI, STI ASO व सरळसेवाBuy Online
भारतीय अर्थव्यवस्थादत्त सुंदरमराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
भारतीय अर्थव्यवस्थारमेश सिंगसर्व स्पर्धा परीक्षाBuy Online
अर्थव्यवस्था विशेषांकप्रतियोगिता दर्पणराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
भारतीय अर्थव्यवस्थारंजन कोळंबेPSI, STI ASO व सरळसेवाBuy Online
NCERT क्रमिक पुस्तकेभारत शासनसर्व परीक्षाDownload PDF
महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवालमहाराष्ट्र शासनराज्यसेवाDownload PDF
भारत आर्थिक पाहणी अहवालभारत शासनराज्यसेवा व यूपीएससीDownload PDF
आर्थिक संकल्पनाविनायक गोविलकरPSI, STI ASO व सरळसेवाBuy Online
भारतीय अर्थव्यवस्थादेसाई-भालेरावPSI, STI ASO व सरळसेवाBuy Online
वाणिज्य व अर्थव्यवस्थाआनंद लोडाडेसरळसेवाBuy Online
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासकिरण देसलेसर्व एमपीएससी परीक्षाBuy Online
भारतीय अर्थव्यवस्थारत्नाइ प्रकाशनसरळसेवाBuy Online
भूगोल

पुस्तकाचे नावलेखकउपयुक्त परीक्षाBuy Online in Discount
मेगास्टेट महाराष्ट्रए.बी. सवदीसर्व एमपीएससी परीक्षाBuy Online
महाराष्ट्राचा भूगोलप्रा.के.ए. खतीबसर्व एमपीएससी परीक्षाBuy Online
कृषी व भूगोलए.बी. सवदीसर्व परीक्षांसाठीBuy Online
प्राकृतिक भूगोलप्रा.के.ए. खतीबराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
भूगोल मुख्य परीक्षाएच,के. डोईफोडेराज्यसेवा मुख्यBuy Online
भारताचा भूगोलप्रा.के.ए. खतीबसर्व परीक्षाBuy Online
महाराष्ट्राचा भूगोलए.बी. सवदीPSI, STI ASOBuy Online
भारताचा भूगोलविठ्ठल घारपुरेPSI, STI ASO व सरळसेवाBuy Online
भारत का भूगोलमाजिद हुसेनराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
भारत एवं विश्व का भूगोलमाजिद हुसेनराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
भूगोलडी.आर. खुल्लरराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
NCERT क्रमिक पुस्तकेभारत शासनसर्व परीक्षाDownload PDF
बालभारती पुस्तकेमहाराष्ट्र शासनसर्व एमपीएसी परीक्षाDownload PDF
विज्ञान

पुस्तकाचे नावलेखकउपयुक्त परीक्षाBuy Online in Discount
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानरंजन कोळंबेसर्व एमपीएससी परीक्षाBuy Online
सामान्य विज्ञान – भाग १चंद्रकांत गोरेसर्व एमपीएससी परीक्षाBuy Online
सामान्य विज्ञान – भाग २चंद्रकांत गोरेसर्व एमपीएससी परीक्षाBuy Online
NCERT क्रमिक पुस्तकेभारत शासनसर्व परीक्षाDownload PDF
बालभारती पुस्तकेमहाराष्ट्र शासनसर्व एमपीएसी परीक्षाDownload PDF
विज्ञान घटकस्पेक्ट्रम प्रकाशनराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
विज्ञान एवं तंत्रज्ञानअशोक सिंगराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
विज्ञान व तंत्रज्ञानप्रमोद जोगळेकरराज्यसेवाBuy Online
विज्ञान व तंत्रज्ञानविषयक प्रगतीए.पी. देशपांडेसर्व एमपीएसी परीक्षाBuy Online
विज्ञान तंत्रज्ञानसेठ प्रकाशनसर्व एमपीएसी परीक्षाBuy Online
मराठी

पुस्तकाचे नावलेखकउपयुक्त परीक्षाBuy Online in Discount
मराठी व्याकरणमो.रा. वाळिंबेसर्व एमपीएससी परीक्षाBuy Online
अनिवार्य मराठीके. सागरसर्व एमपीएससी परीक्षाBuy Online
मराठी व्याकरणबाळासाहेब शिंदेसर्व एमपीएससी परीक्षाBuy Online
युनिक मराठी व्याकरणकपिल हांडेसर्व परीक्षाBuy Online
इंग्रजी

पुस्तकाचे नावलेखकउपयुक्त परीक्षाBuy Online in Discount
इंग्रजी व्याकरणपाल-सूरीसर्व एमपीएससी परीक्षाBuy Online
हायस्कुल इंग्लिश ग्रामररेन मार्टिनराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
संपूर्ण इंग्रजीके. सागरPSI, STI ASO व सरळसेवाBuy Online
इंग्रजी व्याकरणबाळासाहेब शिंदेसर्व एमपीएससी परीक्षाBuy Online
मानवी हक्क व मानव संसाधन

पुस्तकाचे नावलेखकउपयुक्त परीक्षाBuy Online in Discount
भारतातील मानव संसाधन विकासअमोल घोडकेराज्यसेवाBuy Online
मानवी हक्कतुकाराम जाधवराज्यसेवाBuy Online
मानवी संसाधन विकासव्ही.बी. पाटीलराज्यसेवाBuy Online
मानवी हक्कव्ही.बी. पाटीलराज्यसेवाBuy Online
मानवाधिकारएनबीटी प्रकाशराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
मानवी हक्क तत्व आणि दिशाभूलउद्धव कांबळेसर्व एमपीएससी परीक्षाBuy Online
मानवी हक्कप्रशांत दीक्षितसर्व एमपीएससी परीक्षाBuy Online
मानवी हक्क प्रश्न आणि उत्तरेलिआ लेव्हिनसर्व परीक्षाBuy Online
भारतीय सामाजिक समस्या व मुद्देरामचंद्र गुहाराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
मानव संसाधन विकास व मनुष्यबळरंजन कोळंबेसर्व एमपीएससी परीक्षाBuy Online
मानवी हक्क व जबाबदाऱ्याचंद्रकांत मिसळसर्व एमपीएससी परीक्षाBuy Online
सामाजिक विषय विशेषांकविझार्ड प्रकाशनराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
इतर पुस्तके

पुस्तकाचे नावलेखकउपयुक्त परीक्षाBuy Online in Discount
माहितीचा अधिकारयशदा पुस्तिकाPSI मुख्यBuy Online
भारतीय दंड संहिताप. रा. चांदेPSI मुख्यBuy Online
मुंबई पोलिसएस. व्ही. कुलकर्णीPSI मुख्यBuy Online
संगणक व माहिती तंत्रज्ञानअरिहंत प्रकाशनPSI STI & ASO मुख्यBuy Online
संगणक व माहिती तंत्रज्ञानके सागरPSI STI & ASO मुख्यBuy Online
पर्यावरण आणि परिस्थितीकीमाजिद हुसैनराज्यसेवा व यूपीएससीBuy Online
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५राहुल पाटीलराज्यसेवाBuy Online