भारतातील प्रमुख आदीवासी जमाती

आसाम – गारो, खासी, जैतिया, धुतिया, मिकीर

गुजरात – भिल्ल

झारखंड – गोंड, मुंडा, कोरबा, संथाल, कुरुख

त्रिपुरा – चकमा, लुसाई

उत्तराचल – भुतिया

केरळ – मोपला, उरली

छत्तीसगड – कोरबा, भिल्ल, मुरिया, बैगा, उराब

नागालँड – नागा, खासी, गारो, आओ, अंगामी

आंध्र प्रदेश – कोळम, चेंचू

पश्चिम बंगाल – संथाल, ओरान

महाराष्ट्र – भिल्ल, गोंड, वारली

मेघालय – गारो, खासी, जैतिया

सिक्कीम – लेपचा

तामिळनाडू – तोडा, कोट, बदगा,