You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!
Home Tags Demos

Tag: demos

प्रास्ताविका

प्रास्ताविका

0
सर्वप्रथम अमेरिकन राज्यघटनेमध्ये प्रास्ताविका देण्यात आली होती. त्यानंतर इतर देशांनी या पद्धतीचा स्वीकार केला. प्रास्ताविका पंडित नेहरूंनी तयार केलेल्या उद्देश पत्रिकेवर आधारित आहे. घटनासमितीने घटना निर्माण करतेवेळी...

Trending Articles

Popular Articles

error: Alert: Content is protected !!