You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!
Home Tags Education

Tag: education

भारतातील शैक्षणिक आयोग व योजना – भाग ३

भारतातील शैक्षणिक आयोग व योजना – भाग ३

0
साक्षरता अभियान  राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम (१९७८) (National Adult Education Programme)उद्देश : १५ ते ३५ वयोगटातील निरक्षरापर्यंत शिक्षणाच्या सुविधा पुढील ५ वर्षात पोहोचविणे.राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (५...
भारतातील शैक्षणिक आयोग व योजना – भाग २

भारतातील शैक्षणिक आयोग व योजना – भाग २

0
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९६८ (National Policy of Education 1968) कोठारी आयोगाच्या शिफारसी लागू करून शिक्षण यंत्रणेत सुधारणा करण्यासाठी १९६८ मध्ये पहिले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर झाले.यांत...

संचालनालय

0
०१. राज्य सचिवालयाचे कार्य हाताळण्यासाठी कार्यकारी विभाग अस्तित्वात असतात. हे कार्यकारी विभाग आकार आणि अधिकार या दृष्टीने भिन्न भिन्न असतात . ०२. प्रशासकीय...

Trending Articles

Popular Articles

error: Alert: Content is protected !!