You dont have javascript enabled! Please enable it!

भारतीय उपखंड

0
भारतीय उपखंड भारतीय उपखंडाची उत्क्रांती आणि भूरूपशास्त्र. भारतीय एकूण भूमीच्या ४३% भागावर मैदान आहे. ३०% भागावर पर्वत आहे.आणि २७% भाग पठाराने व्याप्त आहे.भारतीय उपखंड ०१. पामीर पठाराच्या...

भूगोल प्रश्न उत्तरे – भाग २

0
भूगोल प्रश्न उत्तरे - भाग २ ५१. मिरच्याचे उत्पादन सर्वात जास्त कोणत्या जिल्ह्यात होते? >>> अमरावती ५२. कोणती आदिवासी जमात अमरावती जिल्ह्यात अधीक प्रमाणात आढळते? >>> कोरकू ५३. अमरावती जिल्ह्यातून...

भारतातील प्रमुख नद्या

0
भारतातील प्रमुख नद्या ०१. गोदावरी उगमत्र्यंबकेश्वर १,६२० मी. उपनद्या उजव्या तिराने :- दारणा, प्रवरा, मुळा, बोरा, सिंदफणा, बिंदुसरा, कुंडलिका, सरस्वती. डाव्या तिराने :- कादवा, शिवना, खाम, खेळणावैशिष्ट्ये मुख- काकिनाडा (बंगालचा...

Trending Articles

Popular Articles

७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व

0
७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व * ७३ वी घटनादुरुस्ती ०१. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. १९९२ साली ७३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झाले...
भारताच्या सीमा

भारताच्या सीमा

error: Alert: Content is protected !!