You dont have javascript enabled! Please enable it!

महाराष्ट्र (प्राकृतिक)

0
महाराष्ट्र (प्राकृतिक) महाराष्ट्रात ७ प्रादेशिक विभाग आहेत. १. कोंकण     २. देश      ३. घाटमाथा      ४. मावळ      ५. खानदेश      ६. मराठवाडा  ...

भारतातील मत्स्य व्यवसाय

0
भारतातील मत्स्य व्यवसाय: माशांच्या उत्पादन भारताचा जगाततो ३ क्रमांक ला: १) चीन २) जपान ३) भारत अंतर्गत मासेमारीत क्र. २ रा १) चीन २) भारत जगात मासेमारीत...

महाराष्ट्रातील जिल्हावार धरणे

0
महाराष्ट्रातील जिल्हावार धरणे०१. अमरावती जिल्हा - ऊर्ध्व वर्धा धरण०२. अहमदनगर जिल्हा - आढळा प्रकल्प, ढोकी धरण, तिरखोल धरण, निळवंडे धरण, पळशी धरण, भंडारदरा धरण,...

महाराष्ट्रातील जिल्हावार नद्या

0
महाराष्ट्रातील जिल्हावार नद्या * औरंगाबाद जिल्हा कौम नदी, खेलना नदी, गोदावरी नदी, चंदन नाला, तापी नदी, नागद नदी, पूर्णा नदी, बुधना नदी, भोल्डी नदी, वाघूर नदी,...

Trending Articles

Popular Articles

७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व

0
७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व * ७३ वी घटनादुरुस्ती ०१. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. १९९२ साली ७३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झाले...
error: Alert: Content is protected !!