You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

ग्राम पंचायतीचे विषय व कार्ये

0
ग्रामपंचायत०१. कायदा - १९५८ (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम - १९५८ ) ०२. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम - १९५८ कलम ५ मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात...

Trending Articles

Popular Articles

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग

0
स्थापना : १३ ऑगस्ट १९९३ मुख्यालय : दिल्ली  रचना : १ अध्यक्ष व ४ सदस्य कार्यकाळ : ३ वर्षेअध्यक्ष व सदस्य पात्रता  अध्यक्ष : सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश...
खिलाफत चळवळ

खिलाफत चळवळ

error: Alert: Content is protected !!