You dont have javascript enabled! Please enable it!

ग्राम पंचायतीचे विषय व कार्ये

0
ग्राम पंचायतीचे विषय व कार्येत०१. कायदा - १९५८ (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम - १९५८ ) ०२. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम - १९५८ कलम ५ मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत...

Trending Articles

Popular Articles

७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व

0
७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व * ७३ वी घटनादुरुस्ती ०१. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. १९९२ साली ७३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झाले...
error: Alert: Content is protected !!