You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

चुंबक

0
* चुंबकाचे गुणधर्म०१. लोखंडी चुरा किंवा लोखंडाचे चुंबकाकडे आकर्षण असते.०२. चुंबक हवेत मोकळा टांगून ठेवला असतो तो नेहमी दक्षिणोत्तर स्थिर राहतो.०३. दक्षिणेकडे स्थिर असणाऱ्या टोकास...

दाब (Pressure)

0
* दाब  ०१. भौतिक शास्त्रात दाब ही संकल्पना द्रव व वायू या प्रवाही पदार्थाबाबत वापरण्यात आली आहे.०२. एकक क्षेत्रफळाच्या पृष्ठभागावर लंब दिशेने क्रिया करणाऱ्या बलाच्या परिणामाला त्या पृष्ठ...

द्रव्य

0
* द्रव्याचे भौतिक गुणधर्म०१. द्रव्य जागा व्यापतात. त्याबरोबर सर्व पदार्थ जागा व्यापतात.०२. पदार्थाचे वस्तुमान म्हणजे त्यामधील द्रव्यसंचयन होय. वस्तुमान हा सर्व पदार्थाचा सर्वसामान्य गुणधर्म...

उर्जा (Energy)

0
* उर्जा ०१. एखाद्या पदार्थात असलेली कार्य करण्याची क्षमता म्हणजेच त्या पदार्थाची ऊर्जा होय.०२. MKS पध्दतीत ऊर्जा ज्युल या एककात मोजतात तर CGS पध्दतीत अर्ग हे ऊर्जेचे...

बल (Force)

0
* बल ०१. न्यूटनच्या पहिल्या नियमावरून, अचल वस्तु गतिमान करण्यासाठी किंवा वस्तुची सरळ रेषेतील एक समान गती बदलण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या भौतिक राशीस बल असे म्हणतात.०२. बलाद्वारे आपण -----गतिमान वस्तुत...

गती (Motion )

0
* गतीचे तीन प्रकार पडतात. ०१. स्थानांतरणीय गती (Transiation Motion) या गती मध्ये वस्तूमधील प्रत्येक कणाचे विस्थापन समान अंतरातून होत असते. त्यामध्ये वस्तुचे चलन सरळ रेषेत...

भौतिक राशी

0
* भौतिक राशीचे मापन०१. लांबी, क्षेत्रफळ, वस्तुमान, आकारमान, घनता, चाल इत्यादी भौतिक राशी आहेत. भौतिकशास्त्राचा अभ्यास करतांना भौतिक राशींच्या अचूक मापनाची गरज भासत असते.०२. मापन –...

विज्ञान प्रश्न उत्तरे

0
०१. जेट विमानाच्या उड्डाणाला न्यूटनचा गति विषयक कोणता नियम लागू होतो? >>> तिसरा०२. दुधात कोणत्या घटकाचे प्रमाण सर्वाधिक असते?>>> शर्करा०३. अतिरिक्त मद्यपानाने कशाची कमतरता जाणवते?>>> थायामिन०४. ____ हा...

संगणक व माहिती तंत्रज्ञान प्रश्न उत्तरे

0
०१. शालेय स्तरावर संगणकामार्फत शिक्षण देण्याच्या हेतूने कोणती योजना सुरु करण्यात आली? >>> विद्यावाहीनी०२. झेरॉक्स कॉर्पोरेशनने लोकल एरीया नेटवर्कसाठी कोणत्या प्रोटोकॉलचा विकास केला होता?  >>> ईथरनेट प्रोटोकॉल०३. डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक...

Trending Articles

Popular Articles

महाराष्ट्र राज्य मंडळ पुस्तके डाउनलोड

0
इयत्ता पाचवीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित Download Download Downloadइतिहास Download Download Downloadपर्यावरण Download Download Downloadइयत्ता सहावीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित Download Download Downloadविज्ञान Download Download Downloadइतिहास Download Download Downloadभूगोल Download Download Downloadइयत्ता सातवीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित Download Download Downloadविज्ञान Download Download Downloadइतिहास Download Download Downloadभूगोल Download Download Downloadइयत्ता आठवीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित Download Download Downloadविज्ञान Download Download Downloadइतिहास Download Download Downloadभूगोल Download Download Downloadराज्यशास्त्र Download Download Downloadइयत्ता नववीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित - भाग १ Download Download Downloadगणित...
डॉ. एनी बेझंट

डॉ. एनी बेझंट

error: Alert: Content is protected !!