You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण

0
कायद्याच्या प्रवास ०१. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी, भारतीय विचारवंत जेव्हा ‘भारतातल्या शिक्षणाचा विचार’ करायला लागले तेव्हापासून ही जबाबदारी सरकारनेच घ्यायला हवी असं आग्रहानं पुनः पुन्हा मांडलं गेलं....

राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे

0
भारताच्या राज्यघटनेत भाग ४ व कलम ३६ ते कलम ५१ मध्ये राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे देण्यात आली आहेत.डॉ. आंबेडकर यांच्या मते ही तत्वे घटनेची नाविन्यपूर्ण...

संविधानातील मुलभूत हक्क भाग – ३

0
धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क - कलम २५ सदसदविवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण , आचरण व प्रचार . ०१. सार्वजनिक सुव्यवस्था , नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व...

संविधानातील मुलभूत हक्क भाग – २

0
स्वातंत्र्याचा हक्क - कलम १९ सर्व नागरिकांस --- १. भाषण व अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा;२. शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा ;३. अधिसंघ वा संघ बनविण्याचा ; ४. भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार...

संविधानातील मुलभूत हक्क भाग – १

0
मूलभूत अधिकाराचा इतिहासआधुनिक जगात नागरिकांना मूलभूत अधिकार देणारा पहिला देश इंग्लंड मानला जातो. इ.स. १२१५ साली इंग्लंडचा तत्कालीन राजा जॉन केन याने राजवरील निर्बंध वाढवून...

विधीमंडळाचे पीठासीन अधिकारी – भाग २

0
०१. अध्यक्षांच्या निवडणुकीनंतर, कलम १७८ अन्वये विधानसभा सदस्य आपल्यापैकी एकाची निवड उपाध्यक्ष म्हणून करतात. उपाध्यक्ष निवडणुकीची तारीख अध्यक्षांमार्फत ठरविली जाते. ०२. जर उपाध्यक्षांचे...

विधिमंडळाचे अधिवेशन, तहकुबी व् विसर्जन

0
विधीमंडळाची अधिवेशने ०१. कलम १७४ अन्वये, राज्यपाल योग्य वेळी व ठिकाणी विधिमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहास अधिवेशनासाठी अभिनिमंत्रित करतात. मात्र विधिमंडळाच्या दोन अधिवेशनदरम्यान ६ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी असता कामा...

विधीमंडळाचे पीठासीन अधिकारी – भाग १

0
विधानसभा अध्यक्ष०१. विधानसभेच्या अध्यक्षाचे पद लोकसभेच्या अध्यक्षाच्या धर्तीवरच निर्माण करण्यात आले आहे. ०२. नव्याने निवडून आलेल्या विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात लवकरात लवकर अध्यक्षांची निवड केली...

राज्य कायदेमंडळ

0
०१. राज्य शासनाच्या कायदेमंडळाला 'राज्य विधीमंडळ' असे म्हणतात. घटनेच्या भाग ६ मधील अनुच्छेद १६८ ते २१२ मध्ये राज्य विधीमंडळाच्या बाबतीत तरतुदी आहेत. ०२. घटनेच्या कलम...

विधान परिषद

0
राज्य विधानपरिषद स्थापन किंवा नष्ट करणे (कलम १६९) ०१. अधिकार संसदेला आहे. त्यासाठी संसदेने कायदा करण्याची गरज असते.  ०२. मात्र त्यापूर्वी संसदेने संबंधित राज्याच्या विधानसभेने त्या...

Trending Articles

Popular Articles

महाराष्ट्र राज्य मंडळ पुस्तके डाउनलोड

0
इयत्ता पाचवीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित Download Download Downloadइतिहास Download Download Downloadपर्यावरण Download Download Downloadइयत्ता सहावीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित Download Download Downloadविज्ञान Download Download Downloadइतिहास Download Download Downloadभूगोल Download Download Downloadइयत्ता सातवीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित Download Download Downloadविज्ञान Download Download Downloadइतिहास Download Download Downloadभूगोल Download Download Downloadइयत्ता आठवीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित Download Download Downloadविज्ञान Download Download Downloadइतिहास Download Download Downloadभूगोल Download Download Downloadराज्यशास्त्र Download Download Downloadइयत्ता नववीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित - भाग १ Download Download Downloadगणित...
डॉ. एनी बेझंट

डॉ. एनी बेझंट

error: Alert: Content is protected !!