You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

जिल्हा परिषद

0
०१. वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारसीनुसार राज्यात १ मे १९६२ रोजी जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आल्या. तिला पंचायतराजच्या त्रिस्तरीय रचनेतील शिखर संस्था असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात तिला...

संसदेतील नेते

0
सभागृह नेता ०१. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या पदाची नेमणूक केली जाते. हे पद घटनात्मक नाही त्याची तरतूद दोन्ही सभागृहांच्या कार्यपद्धती नियमात दिलेली आहे. ०२. पंतप्रधान संसदेच्या...

भारतीय संघराज्याचे स्वरूप – संघराज्य

0
०१. संघराज्य म्हणजे 'Federation' हा शब्द 'Foedus' या लैटीन शब्दावरून आला आहे. त्याचा अर्थ 'करार' असा होतो. ०२. संघराज्याची निर्मिती एकत्मिकरणाद्वारे किंवा विघटनद्वारे अशा...

आंतरराज्यीय संबंध – भाग २

0
सार्वजनिक कृती अभिलेख आणि न्यायिक कार्यवाहीघटनेमध्ये कलम २६१ मध्ये 'संपूर्ण विश्वासार्हता व प्रामाण्य' ची तरतूद करण्यात आली आहे. हि तरतूद पुढीलप्रमाणे ०१. संघराज्याच्या आणि प्रत्येक...

राष्ट्रपती

0
राष्ट्रपती ०१. भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम ५२ ते ५८ मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचा उल्लेख आहे. केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रीमंडळ व महान्यायवादी यांचा समावेश...

केंद्र राज्य संबंध – प्रशासकीय संबंध

0
कार्यकारी अधिकारांचे वितरण०१. भाग ११ मधील कलम २५६ ते २६३ दरम्यान केंद्र व राज्ये यामधील प्रशासकीय संबंधाच्या तरतुदी देण्यात आल्या आहेत. ०२. संसदेला संघसूचीतील विषयांबाबत...

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती (संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ) – भाग १

0
पूर्वपिठीका ०१. १९०५ साली राष्ट्रीय काँग्रेसने भाषावार प्रांत रचनेच्या तत्वाचा स्वीकार केला होता. १९२० मध्ये नागपूर काँग्रेसच्या अधिवेशनात पक्षाची नवी घटना तयार करताना भाषिक तत्वावर...

केंद्र राज्य संबंध – विवाद (भाग ३)

0
पंछी आयोग०१. केंद्र सरकारने केंद्र राज्य संबंधाच्या पुनःपरीक्षणासाठी २७ एप्रिल २००७ रोजी या आयोगाची स्थापना केली.  ०२. यात भारताचे माजी सरन्यायाधीश मदन मोहन पंछी (अध्यक्ष),...

केंद्रशासित प्रदेश – भाग १

0
०१. केंद्र शासनाच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेला भूप्रदेश म्हणजे 'केंद्रशासित प्रदेश' किंवा 'केंद्र प्रशासित भूप्रदेश' होय. सध्या भारतात ७ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. ०२. स्वातंत्र्याच्या...

माहितीचा अधिकार कायदा (RTI – Right to Information Act)

0
माहितीच्या अधिकाराची पार्श्वभूमी०१. एकूणच शासनाची आंतरराष्ट्रीय धोरणे, न्यायालयांचे निर्णय व नागरी संघटनांचा वाढता दबाव त्यांच्यामुळे माहितीच्या कायद्याच्या निर्मितीला चालना मिळाली.०२. माहितीचा अधिकार कायदा स्वीकारण्यामध्ये जगातील पहिला...

Trending Articles

Popular Articles

महाराष्ट्र राज्य मंडळ पुस्तके डाउनलोड

0
इयत्ता पाचवीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित Download Download Downloadइतिहास Download Download Downloadपर्यावरण Download Download Downloadइयत्ता सहावीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित Download Download Downloadविज्ञान Download Download Downloadइतिहास Download Download Downloadभूगोल Download Download Downloadइयत्ता सातवीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित Download Download Downloadविज्ञान Download Download Downloadइतिहास Download Download Downloadभूगोल Download Download Downloadइयत्ता आठवीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित Download Download Downloadविज्ञान Download Download Downloadइतिहास Download Download Downloadभूगोल Download Download Downloadराज्यशास्त्र Download Download Downloadइयत्ता नववीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित - भाग १ Download Download Downloadगणित...
डॉ. एनी बेझंट

डॉ. एनी बेझंट

error: Alert: Content is protected !!