You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

ग्राम सभा

0
* ग्रामसभा०१. ग्रामसभेचे सभासद गावातील सर्व मतदार असतात. व्यक्ती १८ वर्षाचा झाला कि त्याला मतदान करण्याचा अधिकार मिळतो. मग तो प्रत्येक नागरिक आपोआपच ग्रामसभेचा सदस्य बनतो. एकदा...

राष्ट्रपती

0
राष्ट्रपती ०१. भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम ५२ ते ५८ मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचा उल्लेख आहे. केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रीमंडळ व महान्यायवादी यांचा समावेश...

केंद्र राज्य संबंध – प्रशासकीय संबंध

0
कार्यकारी अधिकारांचे वितरण०१. भाग ११ मधील कलम २५६ ते २६३ दरम्यान केंद्र व राज्ये यामधील प्रशासकीय संबंधाच्या तरतुदी देण्यात आल्या आहेत. ०२. संसदेला संघसूचीतील विषयांबाबत...

राज्य सचिवालय

0
०१. राजकीय प्रमुखांना सहाय्य करण्यासाठी आणि धोरण निर्मिती व धोरणांची अंमलबजावणी या दोन प्रक्रियांमध्ये समन्वय साधणारी यंत्रणा म्हणजे राज्य सचिवालय होय . ०२....

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग २

0
वंश-भेद निर्मूलनाचा आंतरराष्ट्रीय करार (International Convention on Elimination of all form of Racial Discrimination)स्वीकार : २१ डिसेंबर १९६५ अमलबजावणी : ४ जानेवारी १९६९ २५ कलमे व तीन...

राज्याचा मुख्य सचिव

0
०१. प्रत्येक राज्यात मुख्यमंत्र्याच्या सरळ अधिनियंत्रणाखाली सामान्य प्रशासन विभाग कार्यरत असतो. मुख्य सचिव  हा राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा प्रमुख असतो. ०२. मुख्य सचिव राज्य सचीवालयाचा कार्यकारी...

लोकसभा अध्यक्ष – भाग २

0
अध्यक्षांची प्रशासकीय भूमिका०१. अध्यक्ष लोकसभेच्या सचिवालयाचे प्रमुख म्हणून कार्य करतात. सचिवालय त्यांच्या अंतिम नियंत्रण व निर्देशाखाली कार्य करते. संसद सभागृहातील सर्व अनोळखी व्यक्ती, आगंतुक...

नवीन राज्यनिर्मिती भाग-१

0
१९५६ नंतरचे नवीन राज्य  १५ वे राज्य गुजरात ०१. १९६० साली १५ वे राज्य म्हणून गुजरातची निर्मिती करण्यात आली. ०२. भाषेच्या आधारावर राज्य निर्मितीसाठी गुजरातमध्ये 'महागुजरात आंदोलन' तर महाराष्ट्रात 'संयुक्त...

विधिमंडळातील कायदे निर्मिति प्रक्रिया

0
सामान्य विधेयक ०१. द्विगृही विधिमंडळाच्या बाबतीत, सामान्य विधेयक विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहात प्रथम मांडता येते. सामान्य विधेयक शासकीय किंवा खाजगी सदस्याचे असू शकते. ०२. विधानसभेत...

भारतीय राज्यघटनेतील कलमांचा सारांश (१०० ते २०१)

0
aaak कलम  वैशिष्ट्ये कलम १०० संसदेत मतदान, संसदेची गणपूर्तता व रिक्तता याबाबत संसदेचे अधिकार. ...

Trending Articles

Popular Articles

महाराष्ट्र राज्य मंडळ पुस्तके डाउनलोड

0
इयत्ता पाचवीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित Download Download Downloadइतिहास Download Download Downloadपर्यावरण Download Download Downloadइयत्ता सहावीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित Download Download Downloadविज्ञान Download Download Downloadइतिहास Download Download Downloadभूगोल Download Download Downloadइयत्ता सातवीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित Download Download Downloadविज्ञान Download Download Downloadइतिहास Download Download Downloadभूगोल Download Download Downloadइयत्ता आठवीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित Download Download Downloadविज्ञान Download Download Downloadइतिहास Download Download Downloadभूगोल Download Download Downloadराज्यशास्त्र Download Download Downloadइयत्ता नववीविषय मराठी माध्यम इंग्रजी माध्यम हिंदी माध्यमगणित - भाग १ Download Download Downloadगणित...
डॉ. एनी बेझंट

डॉ. एनी बेझंट

error: Alert: Content is protected !!