You dont have javascript enabled! Please enable it!

नदी(River)

0
नदी(River) ०१. नैसर्गिक पाण्याच्या रुंद प्रवाहाला नदी असे म्हणतात. नदीचा उगम हा तलाव , मोठा झरा, अनेक छोटे झरे एकत्रित येऊन किंवा बर्फाच्छादित पर्वतापासून होतो. ०२. नदी ही...

भूगोल जनरल नोट्स

0
भूगोल जनरल नोट्स ०१. बल्लारपूर कागद गिरणी चंद्रपूर जिल्ह्यात आहे.०२. नाशिक शहर महाराष्ट्राचा 'हरित पट्टा' म्हणून ओळखले जाते.०३.  २०११ ची जनगणना स्वातंत्र्या नंतरची...

भारतातील प्रमुख नद्या

0
भारतातील प्रमुख नद्या ०१. गोदावरी उगमत्र्यंबकेश्वर १,६२० मी. उपनद्या उजव्या तिराने :- दारणा, प्रवरा, मुळा, बोरा, सिंदफणा, बिंदुसरा, कुंडलिका, सरस्वती. डाव्या तिराने :- कादवा, शिवना, खाम, खेळणावैशिष्ट्ये मुख- काकिनाडा (बंगालचा...

महाराष्ट्रातील जिल्हावार धरणे

0
महाराष्ट्रातील जिल्हावार धरणे०१. अमरावती जिल्हा - ऊर्ध्व वर्धा धरण०२. अहमदनगर जिल्हा - आढळा प्रकल्प, ढोकी धरण, तिरखोल धरण, निळवंडे धरण, पळशी धरण, भंडारदरा धरण,...

नदी (भौगोलिक संज्ञा) – भाग २

0
नदीचे कार्य बाह्यकारकाच्या क्षरणकार्यापैकी ९०% क्षरण नदी करते. ०१. क्षरण ०२. वहन ०३. संचयन नदीचे क्षरण कार्य  प्रक्रिया पुढील प्रकारे चालते ०१. जलदाब क्रिया नदीच्या वाहण्याच्या वेगाने खडकाचे तुकड्यात रुपांतर होते.०२. अपघर्षण...

महाराष्ट्र (प्रशासकीय)

0
सध्याच्या गुजरात व महाराष्ट्र राज्याचे मिळुन दि . १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी द्विभाषिक मुंबई राज्य स्थापन झाले. मध्य प्रांतातून व हैद्राबाद राज्यातून मराठवाडा मुंबई...

पश्चिम घाट (सह्याद्री)

0
पश्चिम घाट (सह्याद्री): २००६ साली भारताने यूनेस्को कडे पश्चिम घाटाला जागतिक वारसा स्थानांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी विनंती केली आहे. यामध्ये एकंदर सात उपक्षेत्रे असतील. अगस्त्यमलाई उपक्षेत्र यामध्ये अगस्त्यमलाई...

वारा (भौगोलिक संज्ञा) – भाग २

0
वारा (भौगोलिक संज्ञा) - भाग २ वाऱ्याचे वहन कार्य ०१. निलंबन सूक्ष्म असे धुळीचे कण कोणताही आधार न घेता हवेत तरंगत असतात.०२. उत्परिवर्तन  सूक्ष्म कण उड्या मारत उडत जातात.०३. पृष्ठघसर  पृष्ठभागाशी घासत...

महाराष्ट्र (प्राकृतिक)

0
महाराष्ट्र (प्राकृतिक) महाराष्ट्रात ७ प्रादेशिक विभाग आहेत. १. कोंकण     २. देश      ३. घाटमाथा      ४. मावळ      ५. खानदेश      ६. मराठवाडा  ...

हिमनदी (Glacier) – भाग १

0
हिमनदी (Glacier) - भाग १ शोध १९ व्या शतकात लागला. ह्यजी या शास्त्रज्ञाने १८१४ मध्ये आल्प्स पर्वतात R नावाच्या नदीमध्ये हिमनदीच्या गतीबद्दल प्रयत्न केला. त्याने...

Trending Articles

Popular Articles

७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व

0
७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व * ७३ वी घटनादुरुस्ती ०१. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. १९९२ साली ७३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झाले...
भारताच्या सीमा

भारताच्या सीमा

error: Alert: Content is protected !!