चालू घडामोडी १४ एप्रिल २०१८

09:40:00
रत्नागिरी येथे तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी भारतीय संघटनेचा सौदी आर्माकोसोबत सामंजस्य करार   महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरी येथे तेलशुद्धीकरण व प...