You dont have javascript enabled! Please enable it!

पृथ्वीचे अंतरंग

0
पृथ्वीचे अंतरंग पृथ्वीच्या आंतरंगाचे तीन भाग मानले जातात. ०१. भूकवच ०२. प्रावरण ०३. गाभाभूकवचाच्या खालील भागास प्रावरण म्हणतात.भूकवच व त्यालगतचा प्रावरणाचा भाग यांस शिलावरण असे म्हणतात.  शिलावरणाची जाडी...

नदी(River)

0
नदी(River) ०१. नैसर्गिक पाण्याच्या रुंद प्रवाहाला नदी असे म्हणतात. नदीचा उगम हा तलाव , मोठा झरा, अनेक छोटे झरे एकत्रित येऊन किंवा बर्फाच्छादित पर्वतापासून होतो. ०२. नदी ही...

भारतातील आदिवासी जमाती

0
भारतातील प्रमुख आदीवासी जमातीआसाम - गारो, खासी, जैतिया, धुतिया, मिकीरगुजरात - भिल्लझारखंड - गोंड, मुंडा, कोरबा, संथाल, कुरुखत्रिपुरा - चकमा, लुसाईउत्तराचल - भुतियाकेरळ -...

वाळवंट

0
वाळवंट०१. वाळवंट हे अनेक भौगोलिक रचनांपैकी एक असून पृथ्वीचा बराच भूभाग वाळवंटांनी व्यापला आहे. तथापि वाळवंट हा शब्द केवळ वाळूने व्यापलेल्या प्रदेशालाच लागू होत नाही...

भारत (प्रशासकीय)

0
भारत (प्रशासकीय)भारतात सध्या असणारे राज्य व केंद्रशासित प्रदेश – २९ राज्ये व ७ केंद्रशासित प्रदेश दोन राज्यांची राजधानी असणारा केंद्रशासित प्रदेश – चंदीगढ भारताचे क्षेत्रफळाने सर्वांत...

महाराष्ट्र (प्रशासकीय)

0
सध्याच्या गुजरात व महाराष्ट्र राज्याचे मिळुन दि . १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी द्विभाषिक मुंबई राज्य स्थापन झाले. मध्य प्रांतातून व हैद्राबाद राज्यातून मराठवाडा मुंबई...

महाराष्ट्रातील विद्युत प्रकल्प

0
महाराष्ट्रातील जल विद्युत प्रकल्प:तिल्लारी - कोल्हापूर भंडारदरा - अहमदनगर भाटघर - पुणे पाणशेत - पुणे खोपोली - रायगड भीवपुरी - रायगड भिरा अवजल प्रवाह - रायगड कन्हेर - सातारा येवतेश्वर - सातारा पवना - पुणे वीर - पुणे येलदरी- परभणी कोयना - सातारा धोम - सातारा माजलगांव - सातारा पेंच...

भूगोल प्रश्न उत्तरे – भाग १

0
भूगोल प्रश्न उत्तरे - भाग १ ०१. हिमालयाच्या रोहतांग खिंडीनजीक कोणत्या नदीचा उगम आहे? >>> बियास०२. भारताच्या कोणत्या राज्याची राजधानी सात वन्य टेकड्यांवर आहे? >>>तिरुवनंतपुरम  ०३....

भारतातील मत्स्य व्यवसाय

0
भारतातील मत्स्य व्यवसाय: माशांच्या उत्पादन भारताचा जगाततो ३ क्रमांक ला: १) चीन २) जपान ३) भारत अंतर्गत मासेमारीत क्र. २ रा १) चीन २) भारत जगात मासेमारीत...

पृथ्वीवरील भूमीस्वरूपे – भाग १

0
या प्रकरणातील नोट्स विशेषतः राज्यसेवा परीक्षेसाठी आहेत प्लास्टोसीन युगात १/५ भाग बर्फाच्छादित होता म्हणून त्यास "हिमयुग" म्हणतात.  टर्शरी युगानंतर काळातील भूरूपे सध्या अस्तित्वात आहेत. भूस्वरूपे पृथ्वीतलावर युवा अवस्थेत आहेत. जगतील सर्वात...

Trending Articles

Popular Articles

७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व

0
७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व * ७३ वी घटनादुरुस्ती ०१. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. १९९२ साली ७३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झाले...
भारताच्या सीमा

भारताच्या सीमा

error: Alert: Content is protected !!